Комментарий канцелярии Литовской Православной Архиепископии относительно опубликованной на сайте Константинопольского Патриархата информации о «восстановлении» извергнутых из священного сана клириков Литовской Православной Церкви в священном сане

В опубликованном сегодня, 17 февраля, на сайте Константинопольского Патриархата коммюнике говорится, что Синод Константинопольской Православной Церкви, согласно рекомендации Патриарха Константинопольского Варфоломея, «восстановил» извергнутых из священного сана священников в «бывших церковных степенях». При этом Константинопольский Патриарх принял их в свою юрисдикцию. Литовская Православная Архиепископия не признает это решение. Извержение из священного сана является не дисциплинарным, а […]

Continue reading


Lietuvos Stačiatikių arkivyskupijos kanceliarijos Komentaras dėl Konstantinopolio Patriarchato svetainėje paskelbtos informacijos apie dvasininkų statuso ,,grąžinimą” iš dvasininkų pašalintiems buvusiems Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios klero nariams

Šiandien, vasario 17 d., Konstantinopolio Patriarchato internetinėje svetainėje paskelbtame pranešime sakoma, kad Konstantinopolio Stačiatikių Bažnyčios Sinodas, rekomendavus Konstantinopolio Patriarchui Baltramiejui, „atkūrė“ iš dvasininkų pašalintų asmenų „buvusį bažnytinį statusą“. Kartu Konstantinopolio Patriarchas priėmė juos į savo jurisdikciją. Lietuvos Stačiatikių arkivyskupija nepripažįsta šio sprendimo. Pašalinimas iš kunigų yra ne drausminė nuobauda, o mistinis aktas, jis yra galutinis […]

Continue reading